Title
Mr.
Designation
Gup (Gozhi)
email
ktobgay@dagana.gov.bt